Tvangsauktion

Vi behandler rigtig mange tvangsauktioner og er dygtige til at rådgive vores klienter om, hvordan man køber en fast ejendom på tvangsauktion. Vi er ofte selv rekvirenter og ved derfor, hvordan dine interesser varetages bedst muligt som køber eller liebhaver ved en tvangsauktion.

Vil du vide mere, kontakt Morten eller Phillipp for en uddybning.

Morten Kaas Vinther

Partner, Advokat (L)

Phillipp Quedens

Partner, Advokat (H)

Vi har sat kaffen over og er klar til at mødes med dig. Book her et uforpligtende møde:

Hvis du søger en tvangsauktion advokat, er det muligvis, fordi du er kreditor og har penge til gode hos en, der ejer en ejendom. I så fald kan du få en tvangsauktions advokat, som kan iværksætte en tvangsauktion. Hos VQA Advokater kan du finde en erfaren tvangsauktions advokat, der kan gennemføre en tvangsauktion for dig og være din repræsentant. Men i mange tilfælde kan vi finde en løsning, der kan hjælpe dig til at få dine penge uden at ejendommen skal på tvangsauktion. Som du ved, er salgsprisen på en tvangsauktion typisk lavere end på boligmarkedet. Det betyder altså, at det ikke altid er en god idé at få ens penge ved hjælp af en tvangsauktion. Det kan svare sig at lave en aftale med ejeren af ejendommen og blive enige om, hvordan gælden skal afdrages.

 

Men det kan meget vel være, at du søger en tvangsauktions advokat, fordi du gerne vil købe en ejendom på tvangsauktion. Hvis man gerne vil undgå at købe katten i sækken, så er det uhyreligt vigtigt, at du sætter dig ind i de regler, der gælder her. Når man køber en ejendom på tvangsauktion, har du ingen fortrydelsesret. Hvis man ikke i forvejen ved det, kan det være en meget ubehagelig overraskelse. I Danmark er man garanteret retten til at fortryde et køb, hvis man ikke er tilfreds med produktet. Sådan forholder det sig ikke ved køb af ejendom på tvangsauktion. Man kan heller ikke indsætte et advokatforbehold i købsaftalen. Som du kan høre, har man ikke særlige mange garantier. Det er også en del af forklaring på, hvorfor købsprisen kan være så lav. Men det indebærer også, at der kan være nogle alvorlige risici. Heldigvis kan vi yde dig juridisk bistand, hvis du alligevel gerne vil købe ejendom på tvangsauktion.

 

Man har altså mulighed for at fordele sin arv på en helt anderledes måde, end hvad arveloven ville have bestemt, og det kan være af stor betydning for dine arvinger. Desuden er der ingen tvivlsspørgsmål for arvingerne, da du allerede har bestemt hvordan fordelingen skal være.

Lever du i et papirløst samliv kan det eksempelvis være meget relevant med et testamente, for at din samlever har ret til dele af din arv. Er man ikke gift eller registrerede partnere, har din samlever nemlig ikke ret til at arve efter din død henhold til arveloven. Det kan også være en god idé at sikre børn fra tidligere forhold med et testamente, eller hvis man vil tilgodese en fraskilt ægtefælle.

Hvorfor har man brug for et advokat testamente? Det har man i princippet ikke. Man kan godt selv lave sit testamente, men uden en advokat eller notar til at tjekke gyldigheden skal man selv sikre sig, at testamentet overholder reglerne i arveloven. Har du selv skrevet dit testamente og afleverer det til en notar til underskrift, så er det ikke notarens pligt at tjekke gyldigheden af dit testamente. Det sikrer et advokat testamente til gengæld.

Der er også andre vigtige regler, der gør sig gældende, når man køber ejendom på tvangsauktion. Noget der er væsentligt er, at der ikke bliver udarbejdet en tilstandsrapport på ejendommen. Det betyder, at du som køber, ikke har mulighed for at læse om de mangler, som ejendommen måske har. Du kan heller ikke tegne en ejerskifteforsikring, som kan beskytte dig mod potentielle fejl eller byggesjusk, du måske har overset. Derudover kommer du som køber til at betale det, man kalder for størstebeløbet. Dette beløb består af alle de udgifter, der er forbundet med tvangsauktionen. Det omfatter fx rekvirentens advokatsalær, annonceudgifter, gebyr til retten, skyldig brandforsikringspræmie og ejendomsskat. Fordi dette beløb først, bliver opgjort under tvangsauktionen, har man ikke mulighed for at finde ud af, hvad beløbet bliver. Som du kan se, er der nogle usikkerheder, man skal tage højde for.

Fordi reglerne er som de er, er det klogt, at man allierer sig med en kompetent tvangsauktions advokat. Det giver dig mere tryghed og vished om, at du ikke snyder dig selv. Vi gennemgår salgsopstillingen og tilhørende bilag med dig. Det kan give dig et godt billede af gældende vilkår. Vi anbefaler, at man kontakter rekvirenten og beder om lov til at besigtige ejendommen med fx en byggesagkyndig eller håndværker. Det kan give dig et bedre billede af ejendommens stand. På den måde undgår du ubehagelige overraskelser.

 

Fordi vi ofte er rekvirenter, har vi stor erfaring med de forhold, der gør sig gældende ved tvangsauktioner. Du vil hurtigt opdage, at en tvangsauktion ofte domineres af kreditorernes advokater, banker og liebhavere, som er ude efter en god handel. De udgør modspillere, der kender reglerne rigtig godt. Derfor kan du ikke undvære den bistand, vi kan yde dig.

Hvis du bliver den højstbydende, skal du stille garanti over for fogedretten. Sikkerhedens størrelse bliver fastsat i forhold til, hvor meget der er blevet budt. Når du har en advokat med, slipper du for at skulle bruge likviditet til at stille garantien. Efter tvangsauktionen sørger vi for, at du får auktionsskødet på ejendommen. Derudover sikrer vi, at du ikke betaler mere til panthaverne, end du er forpligtet til, fordi det beløb, der skal betales, hænger sammen med det bud, du har afgivet. Som du kan høre, varetager vi dine interesser hele vejen igennem. Det er derfor, at det giver god mening, at du benytter dig af vores juridiske bistand. Det giver en bedre oplevelse, hvis du vil købe en ejendom på tvangsauktion.