Socialret

Særligt på området for handicapkompenserende ydelser, både for børn og voksne, er der konstateret alvorlige retssikkerhedsmæssige problemer i kommunerne. Hvis du har brug for hjælp til ansøgninger, sagsbehandling, klage eller kommunikation med kommunen, således, at dine rettigheder sikres, kan vi, med vores indgående kendskab til området, hjælpe dig på alle stadier i sagsforløbet.

Tvangsfjernelse af børn

Tvangsfjernelse er et drastisk indgreb i en familie og finder kun sted, hvis det vurderes, at barnets sundhed eller udvikling er i fare. Derfor skal en sag om tvangsfjernelse forelægges for et særligt Børn- og Ungeudvalg. I den forbindelse skal kommunen sørge for at tilbyde forældre og børn, der er over 12 år, gratis advokathjælp. Vi har betydelig erfaring i børnesager, og vi repræsenterer både børn og forældre.

Vi har sat kaffen over og er klar til at mødes med dig. Kontakt Susanne eller Anja for en uddybning.

Susanne Landbo Quedens

Partner, Advokat (L)

Sara Alincak

Advokatfuldmægtig

Advokat socialret - få hjælp til dine rettigheder

Der kan være mange situationer, hvor man som privatperson kan få brug for hjælp fra en advokat socialret, fx ved konflikter mellem dig og kommunen. VQ Advokater har stor erfaring i særligt børnesager, det kan fx være i forbindelse med tvangsfjernelser eller handicapkompenserende ydelser. Få støtte fra vores indgående kendskab til området, så du er sikker på, at dine rettigheder overholdes.

Står du med et akut behov for advokathjælp til socialret? Vi giver hurtig og sikker rådgivning! Samtidig tilbyder vi altid et gratis rådgivningsmøde. Det kan du bruge, hvis du gerne vil vide, hvordan vi kan hjælpe dig med netop din sag.

Som allerede nævnt ovenfor er der mange forskellige områder og konflikter, som ligger under socialret. Foruden børnesager og handicapkompenserende ydelser, hvoraf sidstnævnte særligt er et udsat område for alvorlige sikkerhedsmæssige problematikker, kan socialret også omfatte emner som:

 • Førtidspension
 • Fleksjob
 • Sygedagpenge
 • Dagpenge
 • Kontanthjælp
 • Aktiveringshjælp
 • Ledighed
 • Revalidering
 • Socialt bedrageri
 • Hjemmehjælp
 • Pasningstilbud
 • Boligstøtte
 • Boformer
 • SU
 • Uddannelse

 

Grundlæggende kan socialret opdeles i to: pengerettigheder og omsorgsrettigheder.

Betegnelsen socialret dækker over de sociale rettigheder, du har som borger i Danmark.

Det er typisk konflikter mellem privatpersoner og socialvæsnet, som kategoriseres under socialret. Opstår situationen for dig, er det vigtigt, at du finder en advokat socialret, som har erfaring på området, og som du stoler på. Det er vigtigt, at du er tryg ved din advokat, sådan at I sammen får det bedst mulige ud af situationen. Oftest opstår sager, hvor en advokat med speciale i socialret skal involveres, fordi kommunen konkluderer, at borgeren ikke lever op til sine forpligtelser. Samtidig er der fra borgerens side ofte en frustration samt en følelse af, at kommunen blander sig. Der kan derfor også hurtigt komme mange følelser i klemme – især når det gælder følelsesladede sager som fx tvangsfjernelse. Det er vores erfaring, at det i disse situationer er vigtigt at holde fokus på målet og bevare roen, men vi ved også, at det er utroligt svært, når der er så meget på spil. Derfor ser vi det som vores rolle at være din personlige rådgiver, der sikrer dig, at dine rettigheder bliver overholdt.

En advokat socialret har speciale i sager om socialret, hvor de sociale rettigheder er udgangspunktet for en konflikt. De danske love om sociale rettigheder skal sikre danske borgere et værdigt liv uafhængigt af deres livssituation og opvækst. Her er pengerettigheder udformet på sådan en måde, at de skal kunne kompensere for et indtægtstab, hvis vi mister evnen til at kunne udføre vores arbejde – eller hvis vi mister vores arbejde. Det vil sige, pengerettighederne omfatter den økonomiske hjælp, der er tilgængelig, hvis man bliver arbejdsløs, syg eller invalid.

Omsorgsrettigheder er området for vores rettigheder til omsorg, fx hvis vi ikke kan tage vare på os selv eller vores barn/børn. Det er dermed en erstatning eller et supplement til egenomsorgen. Eksempler på sager er tvangsfjernelse af børn eller manglende pleje fra hjemmehjælp ved sygdom og invaliditet.

Har du behov for hjælp fra en advokat til dine sociale rettigheder? Kontakt os i dag for et gratis rådgivningsmøde, hvor vi i ro og mag kan tale om din situation og få afdækket dit behov. Der er mange løsninger for advokathjælp til socialretssager, og vi vejleder dig gerne til den løsning, der er bedst for dig. Hos os får du personlig rådgivning, og samtidig sørger vi for, at du får den rette rådgivning hurtigt og sikkert, så du kan komme videre og lægge konflikten bag dig.

Hos VQ Advokater er vi her for dig.