Socialret

Særligt på området for handicapkompenserende ydelser, både for børn og voksne, er der konstateret alvorlige retssikkerhedsmæssige problemer i kommunerne. Hvis du har brug for hjælp til ansøgninger, sagsbehandling, klage eller kommunikation med kommunen, således, at dine rettigheder sikres, kan vi, med vores indgående kendskab til området, hjælpe dig på alle stadier i sagsforløbet.

Tvangsfjernelse af børn

Tvangsfjernelse er et drastisk indgreb i en familie og finder kun sted, hvis det vurderes, at barnets sundhed eller udvikling er i fare. Derfor skal en sag om tvangsfjernelse forelægges for et særligt Børn- og Ungeudvalg. I den forbindelse skal kommunen sørge for at tilbyde forældre og børn, der er over 12 år, gratis advokathjælp. Vi har betydelig erfaring i børnesager, og vi repræsenterer både børn og forældre.

Vi har sat kaffen over og er klar til at mødes med dig. Kontakt Susanne eller Anja for en uddybning.

Susanne Landbo Quedens

Partner, Advokat (L)

Sara Alincak

Advokatfuldmægtig