Selskabskonstruktion og virksomhedsformer

Virksomheder drives som enten privatejede eller i selskabsform. Når flere ejer sammen er det vigtigt, at aftalerne i forhold til ejerskabet er på plads. I det hele taget kan virksomhedsstrukturer ofte forbedres, og det har vi mange års erfaring med. Kontakt os og hør nærmere.

Vil du vide mere, kontakt Thomas eller Phillipp for en uddybning.

Phillipp Quedens

Partner, Advokat (H)

Thomas Vang Christensen

Partner, Advokat (H)

Vi har sat kaffen over og er klar til at mødes med dig. Book her et uforpligtende møde:

Virksomheder kan være enten privatejede eller i selskabsform. Især når flere ejer virksomheden sammen, er det vigtigt at have styr på aftalerne omkring ejerforhold. Vi har stor erfaring med at ordne og forbedre virksomhedsstrukturer og virksomhedsformer.

Hvilken virksomhedsform du skal vælge, afhænger af branchen, du arbejder i, virksomhedens ejere (såfremt der er flere ejere), og hvor enkel en administration du ønsker i virksomheden. Der findes flere slags virksomhedsformer:

 

 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Interessentselskab (I/S)
 • Anpartsselskab (ApS)
 • Aktieselskab (AS)
 • Personligt mindre virksomhed (PMV)

 

Man kan skifte virksomhedstype, når virksomhedens forhold ændrer sig, men det kan have skattemæssige konsekvenser og andre omkostninger. Det har vi stor erfaring med at guide folk igennem.

Hvilken slags virksomhed du skal starte, kommer an på en række ting. Du er velkommen til at booke et gratis og uforpligtende møde, for at se, om vi kan hjælpe dig. Her kan du i store træk læse, hvad de forskellige virksomhedsformer betyder.

En enkeltmandsvirksomhed har kun en ejer, der som privatperson er ligestillet med virksomheden; virksomheden er juridisk set ikke adskilt fra privatpersonen. Ejer råder derfor over alle virksomhedens aktiver.

Et Interessentselskab ligner en enkeltmandsvirksomhed, men har to eller flere ejere. Et I/S er desuden en selvstændig juridisk enhed, der ejer sine egne aktiver. Ejerskabet er som regel personligt, men skal også være ejet af selskaber.

Et anpartsselskab er en selvstændig juridisk enhed, hvor ejerne er adskilt. Det vil sige, at man ikke hæfter personligt for selskabet; til gengæld er der krav til minimumskapital. Et ApS bliver reguleret af selskabsloven. Når man stifter et ApS, skal man indskyde en selskabskapital på min. 40.000 kr. (rede penge eller andre værdier).

Et aktieselskab er en større udgave af et anpartsselskab. Også her er ejeren/e adskilt, så de ikke hæfter personligt for selskabet; til gengæld er der krav til minimumskapital. Et AS bliver reguleret af selskabsloven. Når man stifter et AS, skal man indskyde en selskabskapital på min. 500.000 kr. (rede penge eller andre værdier).

For at man kan registrere sin virksomhed som en Personligt ejet Mindre Virksomhed (PMV) skal virksomheden opfylde en række krav:

 • kun én ejer
 • betaler ikke moms eller andre afgifter
 • årlig omsætning under 50.000
 • ingen ansatte
 • registrering skal fornyes hvert tredje år
 • dansk CPR-nr.
 • man kan kun have én PMV

Til gengæld er PMV gratis at registrere.

Ikke alle virksomhedsformer vil passe godt, eller være mulige, til din virksomhed. Er du i tvivl, så tag fat i os!

At have den rette selskabskonstruktion kan være afgørende for din virksomheds succes og vækst. Der skelnes mellem virksomhedsform og selskabsform i Danmark. Overordnet kan man sige at der er tale om “virksomhedsform”, når ejerne hæfter personligt og om “selskabsform”, når de hæfter begrænset. Har du en lille virksomhed, der ikke har nået at få overskud endnu, kan det være en fordel at hæfte personligt, for så at udnytte fradrag. Alle situationer, forhold og brancher er dog individuelle, så det er ikke givet.

 

Book et gratis møde for at diskutere dine muligheder og lad os høre, hvordan vi kan hjælpe dig!