Retssager og almen praksis

Der kan være mange udløbere og temaer, der kan gøres til genstand for en retssag i en bolighandel, men i øvrigt også i alle mulige andre henseender. Det er svært at opliste alle sagstyper, men hos VQ Advokater har vi prøvet det meste og har erfaring inden for alle dele af det, man kalder almen praksis. Vi har specialister på privatretsområdet, som glæder sig til at hjælpe dig. Book et kaffemøde og bliv meget klogere på din retsstilling.

Vil du vide mere, kontakt Michael eller Susanne for en uddybning.

Susanne Landbo Quedens

Partner, Advokat (L)

Michael Jacobsen

Partner, Advokat (L)

Vi har sat kaffen over og er klar til at mødes med dig. Book her et uforpligtende møde:

Her finder du kompetent støtte til retssag


Juraen findes overalt i vores samfund og næsten alt det, som vi foretager os, er reguleret af lovgivningen.
Danmark er en retsstat, hvilket betyder, at der skal være lovgrundlag i alt, hvad myndighederne og lovgiverne foretager sig, og at eventuelle uenigheder afgøres af de juridiske institutioner.
Det kunne være i forhold til ejendomsret, som er et område, som de danske advokater og domstole ofte beskæftiger sig med. I forbindelse med køb og salg af ejendom, findes der en række juridiske regler, som man skal overholde, og her kan det være en god idé, at alliere sig med en dygtig advokat, som sørger for, at du ikke ender med at snyde dig selv. Også ægteskabet, arveret, erstatninger og meget andet er områder, som er reguleret af juraen. Hvis der opstår uenigheder på disse områder, er det domstolenes og hermed juraens ansvar, at disse uenigheder bliver løst. 

Hvis du finder dig selv involveret i en retssag, er det vigtigt, at du sørger for at blive repræsenteret af en kompetent advokat, som har erfaring med lignende sager. En sådan advokat finder du hos VQ Advokater.
Vi er specialiseret i at skabe værdi for de klienter, hvis interesser vi varetager. Vi har samlet et hold af dygtige advokater, som hver især har et område, som de har specialiseret sig i.
Vi har lang erfaring med retssager indenfor mange forskellige områder af juraen, og vi kan helt sikkert også hjælpe dig, når du befinder dig i en konflikt, som skal løses af en af de danske retsinstanser.
Vi har kontorer i både Hillerød og København, hvor du altid er velkommen til et uforpligtende og gratis møde, hvor vi sammen kortlægger dine muligheder og ligger en strategi, så du kommer så succesfuldt som muligt ud af retssagen.
Lovgivningen er kompleks, og det kræver kompetencer og erfaring at navigere på disse områder. Vores hold af advokater kommer hver især med mange relevante erfaringer i rygsækken. Erfaringer som skaber værdi for vores klienter, da vi ofte finder lovgivning, som kan anvendes til deres fordel.
Vi har sat kaffen over. Både i København og Hillerød og vi glæder os til at høre fra dig, så vi sammen kan finde en strategi, som tager udgangspunkt i lige netop din situation.
Hos VQ Advokater mødes du altid i øjenhøjde, og vi taler et sprog, som du forstår. Vi er alle borgere i et retssamfund, som sikrer os visse rettigheder. Vi sørger for, at disse rettigheder bliver overholdt, og at du oplever retfærdighed i dine møder med retssystemet.

Det kan ofte virke uoverskueligt at skulle igennem en retssag. Der er udgifter til advokater, og mange frygter, at de ender med at tabe sagen, og derfor ender med at hænge på store regninger.

Hos VQ Advokater tager vi altid udgangspunkt i lige netop din situation, når vi mødes til et uforpligtende rådgivningsmøde. Vi kender til de forskellige områder, som er reguleret af juraen, og kan hurtigt danne os et overblik over din situation. Overblik er første skridt i forhold til handling, og med overblikket kan vi sammen lægge en strategi for løsningen af det problem, som du befinder dig i.

Ofte er kontakt fra et etableret advokatfirma, som VW Advokater, nok til at din eventuelle modstander accepterer et forlig. Andre gange er det nødvendigt med en retssag. Her er vi på din side hele vejen igennem. Med vores indgående kendskab til den danske lovgivning, kan vi ofte skabe værdi for de klienter, der vælger os til, at repræsentere dem i en retssag.

Vi rådgiver dig inden retssagens start, så du er så godt klædt på som muligt. Som tidligere nævnt er lovgivningen kompliceret, og mange ender med at snyde dem selv for store beløb, fordi de ikke kender til deres rettigheder. Vi vil gerne sikre, at alle danskere oplever retfærdighed i forhold til retssystemet og deres rettigheder. Der kan være store beløb at hente, når du repræsenteres af en kompetent og hjælpsom advokat, der altid sørger for, at du får den rette rådgivning i forhold til dine muligheder.

Vi glæder os til at møde dig i Hillerød eller København. Du kan kontakte os via de kontaktinformationer, som fremgår her på siden.