Retssager og almen praksis

Hos VQ Advokater har vi erfaring med alle typer sager og tvister – eller i hvert fald tæt på. Vi har ført et væld af retssager og har rådgivet folk og virksomheder om ganske mange forhold. Det er vigtigt at optimere sin retsstilling, og det er vigtigt at få prøvet af, om man har en sag eller ej. Book et gratis kaffemøde og lær meget mere om dine muligheder.

Vil du vide mere, kontakt Morten eller Thomas for en uddybning.

Morten Kaas Vinther

Partner, Advokat (L)

Thomas Vang Christensen

Partner, Advokat (H)

Vi har sat kaffen over og er klar til at mødes med dig. Book her et uforpligtende møde:

Her får du kompetent hjælp i forbindelse med retssager


Jura er grundstenen i vores samfund. Næsten alle aspekter af vores liv, om det er privat, offentligt, arbejdsmæssigt eller andet, er underlagt lovgivningen, og derfor siger man, at Danmark er en retsstat. Det betyder, at loven er lige for alle borgere og at eventuelle uenigheder, skal afgøres af landets retsinstanser i form af retssager.
Da jura omhandler de fleste aspekter af vores liv, vil mange mennesker før eller siden befinder sig i en situation, hvor en retssag kommer på banen.
Uanset om du er tiltalt i en straffesag, har stævnet en modpart i et civilt søgsmål eller på anden måde er involveret i en sag i retten, så kræver disse sager, at du er repræsenteret eller rådgivet af nogle, som har et indgående kendskab til retssystemet og de sager, som her afgøres.
Og det har vi hos VQ Advokater. Vi har erfaring med næsten alle typer sager og tvister, og har repræsenteret og rådgivet utallige virksomheder og private i situationer, hvor der har været behov for kompetent juridisk bistand.
Vi har samlet et hold af erfarne og kompetente advokater, som hver især har specialiseret sig indenfor forskellige juridiske områder, og vi står også klar til at hjælpe dig, hvis du befinder dig i en situation, hvor du har brug for hjælp fra en erfaren advokat, som har et bredt kendskab til den del af lovgivningen, som har relevans for din sag.
Vi har sat kaffen over på vores kontorer, som du både finder i København og i Hillerød, og vi inviterer dig gerne på en uforpligtende kop kaffe og en snak om dine muligheder. Ikke to sager er ens, men der er ofte aspekter, som går igen. De dygtige advokater, som vi har samlet i vores team, har lang erfaring med sager i retten og kan hurtigt danne sig et overblik over din situation og rådgive dig, så du vælger den rigtige strategi.
Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes sag og sørger for at formidle lovgivningen i et sprog, som du forstår. Kontakt os i dag, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe med at skabe værdi med praktisk anvendelse af jura.

Der kan være mange årsager til, at man bliver involveret i en sag i retten, og vi er klar med kompetent rådgivning og bistand uanset typen af sag, som du behøver hjælp til.
Lovgivningen indeholder mange områder, og der findes en række forskellige retsinstanser, som hver især har deres fokusområder.
Vores kompetente og erfarne advokater står eksempelvis til rådighed, hvis du er blevet tiltalt for en straffelovsovertrædelse. Her er det vigtigt, at man allierer sig med en dygtig advokat, da konsekvenserne kan være uoverskuelige, hvis man ikke repræsenteres af en advokat, som kæmper ens sag. Ifølge grundloven, som er udgangspunktet for den danske retsstat, har alle ret til en forsvarsadvokat, hvis de er tiltalt for en overtrædelse af straffeloven. Her vil staten i førsteomgang dække udgifterne til forsvaret, som du selv har ret til at vælge. Taber du sagen, vil du dog oftest blive pålagt at betale sagens omkostninger, og det er statens opgave at inddrive dette beløb, og med en god forsvarer ved din side, vil udfaldet ofte være, at staten dækker denne udgift.
Vi kan også hjælpe dig, hvis du er blevet uretfærdigt behandlet af staten, kommunen, virksomheder eller privatpersoner. Her er man ofte berettiget til erstatning. En erstatning som mange dog snyder sig selv for, da de undlader at tage kontakt til en advokat, som kan føre sagen for dem.
Uanset hvilke forhold der gør sig gældende i din sag, kan vi i de fleste tilfælde hjælpe. Kontakt os i dag og lad os sammen tage en snak, hvor vi klarlægger dine muligheder. Med den erfaring vores advokater besidder, vil vi hurtigt kunne klarlægge, om du har en sag eller ej. Og hvis der er grundlag for en sag, vil vi altid gøre vores ypperste for at sikre, at du oplever den retfærdighed, som lovgivningen giver dig krav på. Det er derfor, at vi siger, at vi skaber værdi for dig.

På samme måde som privatpersoner er underlagt lovgivningen, er virksomheder det også. I lovgivningen kan en juridisk person både være en privatperson og en virksomhed. Der kan være mange grunde til, at man som virksomhed har behov for advokathjælp.
Vi kan eksempelvis sørge for, at jeres kontrakter bliver gennemgået, så de passer til jeres ønsker. På denne måde kan I undgå eventuelle retssager omkring tvister, som kunne være undgået, hvis vi havde været inde over sagen fra starten. Vi står også klar til at hjælpe, hvis I som virksomhed befinder jer i en sag ved en af landets retsinstanser.
Vi har nemlig samlet et yderst kompetent hold af advokater, som også tæller advokater med speciale i erhvervsret, som gerne hører fra jer.