Rekonstruktion, insolvens og konkurs

En virksomhed i krise har stadig rettigheder og muligheder, og jo før man agerer på udfordringerne, jo bedre er det. Vi har mange års erfaring med at rådgive kriseramte virksomheder og til at finde løsninger, der fastholder værdier til glæde og gavn for ejere, medarbejdere og kreditorer. Er situationen den, at virksomheden ikke kan drives, bistår vi med konkursbobehandlingen og evt. rekonstruktionen bagefter. Kontakt os og hør nærmere.

Vil du vide mere, kontakt Phillipp eller Thomas for en uddybning.

Phillipp Quedens

Partner, Advokat (H)

Thomas Vang Christensen

Partner, Advokat (H)

Vi har sat kaffen over og er klar til at mødes med dig. Book her et uforpligtende møde:

Det er altid på en meget kedelig baggrund, at man henvender sig til en konkurs advokat eller insolvens advokat. Et kapitalselskab som fx et A/S, ApS eller IVS kan indgive en konkursbegæring. Hvis den der indgiver begæringen, er selve selskabet, så hedder det egenbegæring. Hvis du og din virksomhed overvejer at indgive en konkursbegæring, så anbefaler vi, at du tager kontakt til VQA Advokater. Inden vi foreslår noget, drøfter vi med jer de muligheder, der måske findes. I denne fortrolige samtale analyserer vi muligheden for en eventuel rekonstruktion.

 

Hvis virksomheden er blevet insolvent og ikke kan betale sine kreditorer, så giver det god mening, at man kigger på en række forhold. For det første er det væsentligt at drøfte årsagen til de udfordringer, virksomheden står i. Det har stor betydning, fordi det kan give et fingerpeg om, hvad man kan gøre for at afhjælpe problemet. Nogle gange kan det være en fordel, at man tager kontakt til store kreditorer for at finde en midlertidig løsning. På den måde får virksomheden mere tid til at adressere andre presserende forhold.

 

Hvis din situation er en anden, fordi du er kreditor, så er det også en god idé, at du kontakter os. Det er meget ubehageligt, når man risikerer at lide økonomisk tab, fordi man har penge i klemme hos en virksomhed. Det første vi gør, er at rykke virksomheden for betaling. Hvis du ikke får de penge, du har til gode, kan det være nødvendigt at indlevere en konkursbegæring. Det er meget vigtigt, at konkursbegæringen bliver indgivet korrekt. Ellers risikerer man, at begæringen ikke bliver godkendt i skifteretten. Vi kan hjælpe dig med at udfylde og indgive begæringen. Sådan undgår du ubehagelige overraskelser. Hvis du nu ved, at vi er blevet udnævnt som kurator af skifteretten, er du velkommen til at kontakte os. Vores rolle som kurator går ud på at sælge aktiverne og sørge for, at kreditorerne får de penge, de har til gode. Det bliver gjort i henhold til den konkursorden, der fremgår af konkurslovens § 93-98. Du kan altid kontakte os for at høre mere om, i hvilken rækkefølge du og de øvrige kreditorer vil betales.

Når du vælger vores juridiske bistand som konkurs advokat, så er du garanteret et gnidningsfrit forløb, uanset om du er virksomhedsejer eller kreditor. En konkurs indebærer mange økonomiske omkostninger. Men der er også følelsesmæssige omkostninger, hvis man selv har stiftet virksomheden. Det at skulle dreje nøglen om er en meget svær beslutning. Det påvirker også en række medarbejdere, som har været glade for at arbejde for firmaet. Der er altså mange menneskelige omkostninger. Men hvis virksomheden er insolvent, er det vigtigt, at man træffer de hårde beslutninger uden at ryste på hånden.

 

Hvis man vil undgå erstatningsansvar over for sine kreditorer, så kan det være tilrådeligt, at virksomheden selv indgiver en egenbegæring. På den måde kan ledelsen fx undgå at blive anklaget for ledelsessvigt eller andre forhold, som kan udløse personligt erstatningsansvar. Hvis banken eller øvrige kreditorer har fået forkerte oplysninger, så kan ledelsens medlemmer risikere at blive personligt erstatningsansvarlige. Det forholder sig sådan, fordi kreditorerne ikke har fået de oplysninger, de havde krav på, og det har måske givet dem et misvisende billede af selskabets forhold. Ved at indgive en konkursbegæring kan man forebygge potentielle anklager.

 

Noget andet, man kan undgå, er en eventuel konkurskarantæne. Det er rigtigt nok, at der skal meget til for, at ledelsens medlemmer i en konkursramt virksomhed bliver pålagt en konkurskarantæne. En konkurskarantæne kræver, at der er sket noget, der kan betegnes som uforsvarlig forretningsførelse. Det betyder, at de mennesker, der bliver pålagt denne form for karantæne, ikke må være en del af ledelsen i et aktieselskab uden at hæfte personligt for virksomhedens forpligtelser i en periode. Det kan man undgå, hvis man i god tid indgiver en konkursbegæring. For hvis det er klart, at virksomheden er insolvent, og at der ikke er udsigt til, at virksomheden skal reddes, så er en egenbegæring tilrådelig.

Vores rolle som konkurs advokat går ud på at vejlede jer med hensyn til konkursloven. Vi er danske insolvensadvokater med mange års erfaring. I årenes løb har vi hjulpet kriseramte virksomheder til at finde gode løsninger. Det er ikke sikkert, at løsningen ligger i at erklære sig konkurs. Måske er der mulighed for en eventuel rekonstruktion. Men det er vigtigt, at I som ledere kontakter os. På den måde kan I trække på vores ekspertise som konkurs advokat.

Når vi drøfter mulighederne med en kriseramt virksomhed, kommer vi også ind på udsigten til en eventuel rekonstruktion. Som konkurs advokat er vi altid på udkig efter at redde jeres virksomhed, hvis de rette betingelser er til stede. Vi kan bistå med konkursbehandling og rekonstruktion bagefter. Hvis jeres markedssituation er til det, kan vi lave en lovlig og etisk forsvarlig rekonstruktion. På den måde kan virksomheden slippe for den tyngende gæld, der plager jer. Det kan man gøre ved hjælp af akkord, rekonstruktion eller konkurs. I nogle tilfælde kan der være andre muligheder. I skal bare sørge for at kontakte os.

Vi er en konkurs advokat, som har været med til at hjælpe mange virksomheder. Vores rolle som konkurs advokat har givet vores kunder mulighed for at finde gode løsninger. Selvfølgelig er det ikke rart at stå i en presset situation. Men med vores bistand er din virksomhed bedre klædt på til at klare de udfordringer, der knytter sig til insolvens.