Patent og varemærke

At sikre sine patent- og varemærkerettigheder kan være helt afgørende for en virksomhed og det er ofte nødvendigt at have en advokat til at rådføre sig med. Kontakt os og hør nærmere.

Vil du vide mere, kontakt Thomas eller Phillipp for en uddybning.

Phillipp Quedens

Partner, Advokat (H)

Thomas Vang Christensen

Partner, Advokat (H)

Vi har sat kaffen over og er klar til at mødes med dig. Book her et uforpligtende møde:

Advokat til patent og varemærke

Som du måske ved, er der 3 grundlæggende betingelser, en opfindelse skal kunne opfylde for, at man kan få patent på den. For det første skal der være tale om en ny opfindelse, som ikke er blevet offentliggjort i Danmark eller resten af verden. For det andet skal opfindelsen have det, man kalder for opfindelseshøjde. Det vil altså sige, at det skal dreje sig om en opfindelse, der skiller sig ud fra eksisterende løsninger og opfindelser på området. Ellers får man ikke lov til at patentere den. For det tredje skal det handle om en opfindelse, der kan udnyttes i industriel sammenhæng. Som du kan høre, stiller myndighederne nogle skarpe krav til de opfindelser, man ønsker at patentere. Hvis du er forsker, opfinder eller har patent på en opfindelse, kan der være forskellige grunde til, at du nu har brug for en patentadvokat. En patentadvokat kan fx rådgive dig eller din virksomhed med hensyn til din ansøgning om et ny patent. Men en patentadvokat kan også være med til at forsvare dine rettigheder som patentindehaver. Her på siden kan du booke et uforpligtende møde med en kompetent patentadvokat.

Hvis du har gjort en opfindelse, kan du sikre, at dine immaterielle rettigheder bliver beskyttet vej hjælp af et patent. Det kan give dig en slags ejendomsret over frembringelsen. Når man henviser til en opfindelse, kan der være tale om vidt forskellige ting. I den forbindelse kan man fx nævne software, design, maskiner eller bestemte metoder, man som opfinder har nogle immaterielle rettigheder over, hvis man får lov til at patentere frembringelsen. På den måde får man eneretten til idéen bag opfindelsen, dens konstruktion samt dens kommercielle eller industrielle udnyttelse. Som du kan høre, kan immaterielle rettigheder være med til at sikre, at du som opfinder beskytter din opfindelse mod en potentiel patentkrænkelse. Derfor giver det god mening, at du engagerer en patentadvokat, der kan rådgive dig angående dine muligheder og rettigheder.

 

Som sagt giver et patent dig eneret til at udnytte din opfindelse, men du opnår mere end det. Hvis du selv ønsker at udvikle idéen kommercielt, så har du måske brug for at finde nogle investorer, som kunne være interesseret i at støtte udviklingen. Hvis man allerede har et patent, er det naturligvis nemmere at tiltrække potentielle investorer, da de kan se, at der er tale om en opfindelse, der har potentiale til at bliver en god forretning. Med den kapital du får fra dine investorer, kan du så omsætte din idé til en lovende forretning. Men det kan meget vel være, at du ikke har en interesse i selv at omdanne din idé til et omsætteligt produkt. I så fald kan du vælge at sælge din rettighed eller licensere den til andre, som kunne tænke sig at producere din opfindelse. Sådan kan du tjene på dit patent. Hvis man er en virksomhed, der ønsker at indlede et samarbejde med en anden virksomhed, så giver dit patent sikkerhed, da der ikke er frygt for, at den anden part kan finde på at udnytte opfindelsen på ulovlig vis.

Der kan også være andre grunde til, at du i dag gerne vil finde en patentadvokat. Du er altid velkommen til at booke et uforpligtende møde med en erfaren patentadvokat, som kan lytte til dig. På den måde får vi mulighed for at finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig og din virksomhed. I Danmark er der forskellige måder, hvorpå man kan beskytte en opfindelse alt efter opfindelsens karakter. I den forbindelse kan man nævne patentloven, brugsmodelloven, varemærkeloven, designloven og ophavsretsloven. Der er tale om forskellige foranstaltninger, der giver nogle immaterielle rettigheder, der er med til at værne om dine interesser som opfinder. Fordi der er forskellige muligheder, kan du måske være i tvivl om, hvilke love gælder for netop din opfindelse. Det er derfor altid en god idé, at man allierer sig med en af vores kompetente advokater. Sådan sikrer du, at dine interesser bliver varetaget af en advokat med speciale i patenter, som har dybdegående kendskab til den komplicerede lovgivning, der gør sig gældende på dette område. Dermed er du eller din virksomhed bedre stillet.

 

Men hvad hvis din virksomhed er interesseret i en advokat, fordi virksomheden står over for en sag, der omhandler en patentkrænkelse eller spørgsmål vedrørende gyldighed af patenter, brugsmodeller eller SPC’er (Supplementary Protection Certificate på engelsk. [Supplerende beskyttelsescertifikater])? Så er det godt, at du har fundet os, fordi vi har stor erfaring med den type sager. Det samme gør sig gældende for sager, der handler om ejendomsretten til opfindelser. Der kan være tale om arbejdstageres, forskeres og medopfinderes rettigheder. Men der kan også være tale om en sag, hvor en ansat hævder at have nogle rettigheder, som en given virksomhed har krænket. Hvis du repræsenterer en virksomhed, der befinder sig i den ubehagelige situation, så er det enorm vigtigt, at du tager kontakt til os. På den måde kan vi hjælpe jer til at lægge en effektiv strategi, inden sagen vokser sig stor. Hvis en sag går på tværs af landegrænser, så er det endnu vigtigere, at din virksomhed henvender sig til os. Vi har nemlig opbygget et internationalt netværk, der sætter os i stand til at værne om dine interesser uden for Danmarks grænser. Som du kan høre, har du mange gode grunde til at booke et møde med os.