Kurser og arrangementer

Vi tilbyder løbende nye kurser både til private og virksomheder. Det er gratis at deltage. Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig nu. 

Juraen er overalt omkring os, og de fleste mennesker får før eller siden brug for en advokat. I disse tilfælde er du i gode hænder hos VQ Advokater, hvor vi har samlet et team af kompetente advokater, som hver har deres specialområde. På denne måde er du sikret samlet juridisk bistand ét sted, hvilket gør det nemmere at overskue processen, som ofte kan virke uoverskuelig for menigmand. Vi er i høj grad bevidste om dette, og ønsker at gøre jura tilgængeligt for alle. Vi lever i en demokratisk retsstat, hvor alle aspekter af vores liv er underlagt jura. Derfor mener vi også, at juridisk viden bør være tilgængeligt for alle, som ønsker dette. Dette kommer til udtryk på forskellige måder. Blandt andet afholder vi åbent hus hver måned, hvor vi byder gæster velkommen til gratis juridisk rådgivning. Derudover er vi også tilknyttet Hillerød Frivilligcenter, hvor vi yder gratis retshjælp til glæde for almindelige mennesker, for hvem jura kan virke uoverskueligt. Mange mennesker går glip af rettigheder, som de ikke kender til, og dette er ikke passende for et retssamfund, hvor alle borgere har ukrænkelige rettigheder.

Vi anerkender også vigtigheden af, at der løbende uddannes nye og dygtige jurister, og af denne grund har VQ Advokater en lang tradition for ansættelse af praktikanter og advokatfuldmægtige. På denne måde kan vi gøre vores del for retssamfundets beståen og nyskabelse. Hermed sikrer vi også fremtidige borgeres retssikkerhed.

I forlængelse af vores værdier, som omhandler fri tilgængelighed af juridisk viden, afholder vi også en række jura kurser og arrangementer, hvor du kan blive klogere på nogle af de mange områder, som juraen dækker over. Det er gratis at deltage på vores kurser, men der er begrænsede pladser. Hold øje med kommende kurser og arrangementer på vores hjemmeside, hvor disse bliver annonceret. Her kan du også læse mere om de forskellige jura kursers programmer og vælge et, som du finder interessant. Man bliver ofte overrasket og forundret i juraens verden, så vi opfordrer alle til at deltage i disse jura kurser, hvor alle kan lære noget.

Du er sikkert klar over, at Danmark er en retsstat. Dette betyder, at rammerne for vores samfundet er reguleret af faste regler, som er ens for alle. I retsstater er borgerne sikret ukrænkelige rettigheder, og der er faste fremgangsmåder for udøvelsen af jura. Vi anvender jura hver eneste dag, og ofte er vi end ikke bevidste om dette. Når vi henter nye apps til vores telefoner, så erklærer vi os enig i vilkår og betingelser. Her er tale om en juridisk aftale, og der er utallige lignende eksempler, som illustrer juraens betydning i verden omkring os. Jura har betydning i næsten alle aspekter af vores liv, og derfor bør man sikre sig selv et minimum af juridisk viden, så man kan klare dig fornuftig i vores samfund. Denne viden tilbyder vi med vores gratis jura kurser. Find listen over jura kurser, og find det rigtige kursus for dig på vores hjemmeside.

Her finder du information om kommende jura kurser, eller advokat arrangementer, og hvad du kan lære på disse. Her finder du også oplysninger om vores mange ydelser indenfor de mange forskellige områder, som tilsammen danner den juridiske verden. Hold øje med kalenderen, hvor kommende jura kurser annonceres, så du kan nå at tilmelde dig de kurser, som du finder spændende. Der er deltagerbegrænsning på vore kurser, da vi på denne måde kan kontrollere størrelsen på vores arrangementer. Vi ønsker, at vores deltagere får mest mulig udbytte af deres deltagelse, og dette kræver deltagerbegrænsning, da der ellers ikke er mulighed for, at give den enkelte deltager den opmærksomhed, som der kræves for fuldt udbytte af vores jurakurser. Vi gør vores bedste for at formulere juraen i et sprog, som du forstår, men der er stadig tale om kompliceret stof, som kræver koncentration og aktiv deltagelse af den enkelte deltager. Vores kompetente og venlige undervisere vil gerne i personlig dialog med deltagerne, og dette er heller ikke muligt, hvis holdne bliver for store.

Kontakt VQ Advokater, hvis du har behov for juridisk bistand, som tager udgangspunkt i dig og dine behov. Her er din sag i centrum, og du vil altid opleve seriøs og kompetent støtte, rådgivning og vejledning, når du vælger en advokat fra VQ Advokater til at repræsentere din sag. Her formidler vi juraen i et sprog, som du forstår, og vi gør meget ud af at inkludere dig i hele processen. På denne måde er du klædt ordenligt på til at træffe de endelige beslutninger. Naturligvis under kyndig vejledning fra vores side. Der kan være mange grunde til, at man har behov for advokatbistand, og de fleste får før eller siden brug for dette. Her er det vigtigt med kompetent og erfaren hjælp, som sætter dig i centrum. Mange mennesker går glip af rettigheder, fordi de ikke er opmærksomme på disse. Dette kan have omfattende konsekvenser, så sørg altid for at være repræsenteret af en advokat, som har din sag i centrum. Dette får du hos VQ Advokater. Kontakt os i dag for en uforpligtende dialog, så du kan få overblik over din situation og dine muligheder, og lad os hjælpe dig med at skabe værdi med korrekt og kompetent anvendelse af jura.