Kunde- og leverandørsamarbejde

Når det kommer til kunde- og leverandørsamarbejde, handler det alt sammen om at finde ud af, hvad der er aftalt. Vi har mange års erfaring med at udfærdige kontrakter og kan i enhver situation træde til – både når aftaler og kontrakter skal indgås – og når problemerne måtte opstå i forhold til at fortolke, hvad der er eller burde være gældende ret i samarbejdet. Kontakt os og hør nærmere.

Vil du vide mere, kontakt Morten eller Thomas for en uddybning.

Morten Kaas Vinther

Partner, Advokat (L)

Thomas Vang Christensen

Partner, Advokat (H)

Vi har sat kaffen over og er klar til at mødes med dig. Book her et uforpligtende møde:

Juridisk bistand til leverandørsamarbejde

Når to virksomheder vælger at indlede et tæt samarbejde, så er der mange forudsætninger, der skal være til stede. På den måde kan man sikre, at samarbejdet bliver en succes. For det første er det væsentligt, at ledelsen hos begge parter har påtaget sig ansvaret for at skabe et godt samarbejdsmiljø. Det har stor betydning for, hvordan samarbejdet vil forløbe. For når ledelsen hos begge virksomheder bliver enige om nogle fælles værdier og målsætninger, så er det nemmere for parterne at leve op til deres ansvar. Hvis det drejer sig om et bestemt projekt, så kan et godt samarbejde føre til, at projektet bliver gennemført i overensstemmelse med, det aftalte i et eventuelt leverandørsamarbejde. Her på siden kan du læse mere om, hvordan vi kan yde din virksomhed juridisk bistand, når du gerne vil indgå et leverandørsamarbejde.

 

Din virksomhed har sikkert gjort sig nogle gode erfaringer med jeres leverandør. Det har fået jer til at se, at et tættere samarbejde kunne være gavnligt for begge parter. Måske har du fået øjnene op for de mange fordele, der er ved at arbejde sammen med jeres leverandør på visse områder, hvor din virksomhed mangler nogle brugbare kompetencer. Du kan muligvis se, at leverandøren har en arbejdskultur og værdier, der minder meget om de værdier, din virksomhed også har. Derfor er det kun naturligt at indlede et leverandørsamarbejde, der kan sikre nogle tiltrængte forbedringer i form af kompetenceudvikling og organisationsudvikling. Men inden man kaster sig ud i et tættere samarbejde med en leverandør, så er det enorm vigtigt, at man skaber gennemsigtighed omkring processen. Det er her, at vi træder ind i billedet. Vores kompetente advokater kan sørge for at yde dig den nødvendige juridiske bistand. Det er noget, der i den grad bidrager til mere åbenhed og transparens.

Vi tilbyder individuelle løsninger, så du har mulighed for at skræddersy din aftale med os. Der kan være mange ting at tage hensyn til. Nogen ønsker at tilføje juridisk rådgivning, mens nogle foretrækker økonomisk rådgivning. Og så er der dem, som har behov for begge. Det kan også være, du har en vicevært-ordning, der skal medtænkes i aftalen. Vi arbejder også ofte med en femårs plan, der skal være med til at styrke den økonomiske sikkerhed.

Det behøver ikke være tidskrævende for dig at drive en boligforening eller en investeringsejendom. Vi har hjulpet med administrationen af ejendomme i over 20 år, og du kan trygt stole på vores løsninger.

Kontakt os i dag for et gratis rådgivningsmøde, så vi kan høre mere om din andelsboligforening.

Et leverandørsamarbejde kan på mange måder vise sig at være et værdiskabende skridt for din virksomhed. Det er der mange virksomheder, der kan nikke genkendende til. Men det forudsætter, at der altså er et samarbejdsklima, der fremmer parternes fælles interesser. Det siger sig selv, at der er tale om en lang proces, som ikke altid udvikler sig i den retning, man ønsker. Det er derfor, at det kan være meget svært for en virksomhed at indlede et tættere samarbejde med centrale leverandører. Når man som virksomhed holder ting som fx integration, tillid og åbenhed inden for virksomhedens egne mure, så er det vanskeligt at række ud efter nogle leverandører, som kan være med til at udvikle ens virksomhed.

 

Virkeligheden er, at der er mange fordele ved at investere i strategiske leverandører. På den måde kan man udvikle virksomhedens logistik, produkter, nye markeder og nye forretningsmodeller i fællesskab med centrale leverandører. Det kan resultere i, at virksomheden ikke alene vækster, men også udnytter nye muligheder. Men hvordan kan man forebygge konflikter og dermed sikre samarbejdets stabilitet? Det kan man ved at udarbejde en detaljeret samarbejdsaftale, hvor man specificerer samarbejdets karakter og alle de forhold og klausuler, der er nødvendige for, at projektet skal lykkes. Det kan vi hjælpe dig med.