Konfliktmægling / Mediation:

Mange uenigheder kan løses gennem konfliktmægling. Fordelen ved at vælge konfliktmæg-ling, er at det er hurtigere og billigere end at skulle gå igennem en langvarig retssag eller voldgift. En frivillig aftale kan være at foretrække i mange henseender. Konfliktmægling bør også være et naturligt valg, når man udfærdiger en ejeraftale. Det er et forum, hvori tvister hurtigt bør søges forligt, og en ejeraftale skal altid tage stilling til dette. Vi har lang erfaring med såvel konfliktmægling som forligsforhandlinger. Susanne L. Quedens er rets-mægler ved både Østre Landsret og Retten i Hillerød. Vi skaber merværdi. 

Vil du vide mere, kontakt Susanne eller Thomas for en uddybning.

Susanne Landbo Quedens

Partner, Advokat (L)

Thomas Vang Christensen

Partner, Advokat (H)

Vi har sat kaffen over og er klar til at mødes med dig. Book her et uforpligtende møde:

Der kan være forskellige forhold, der kræver, at man finder en løsning på en tvist ved hjælp af konfliktmægling. Det kan vise sig at være et alternativt, som kan spare dig som person og som virksomhed dyrebar tid og ressourcer. Som du ved, kan en retssag eller en voldgift være en lang og trættende proces, som også kan have en negativ effekt på virksomhedens image. Derfor kan mediation være den mest fornuftige måde at løse en konflikt på. Hos VQA Advokater kan du hente assistance af en mediator, som kan hjælpe dig eller dit firma til at undgå en retssag.

En mediator kan være en uvurderlig hjælp, når der fx opstår uenigheder i forbindelse med kontraktbrud. Det kan meget vel være, at parterne ikke længere er enige om de vilkår, som en given kontrakt indeholder. Hvis modparten ønsker at genforhandle en kontrakt, så vil det være klogt at nå frem til et forlig, som begge parter kan leve med. Det er endnu mere relevant, når man har tænkt sig at blive ved med at samarbejde med modparten. Når man vælger at få juridisk bistand af en mediator, så er det nemmere at genforhandle en kontrakt eller løse konflikter i samarbejdet.

Der er mange fordele ved at benytte sig af konfliktmægling. De sager, der kræver denne form for mediation, handler om tvister, som kan være meget konfliktfyldte. Tænk fx på en skilsmisse. Der kan være stærke uenigheder om bodeling og forældremyndighed. En mediator kan være til stor hjælp, så parterne kan nå frem til en løsning, der tilgodeser begge sider. På den måde undgår man, at sårede følelser og dybe uenigheder forværrer konflikten. Efter en skilsmisse er det vigtigt, at potentielle tvister bliver løst hurtigst muligt, så parterne kan komme videre. Fordi et retssagsforløb kan tage længere tid, er det et bedre alternativt, at man udnytter fordelene ved mediation.

 

Konfliktmægling er til at foretrække i tilfælde af nabokonflikter. Der kan være tale om en mindre strid, som har vokset sig stor. Hvis tvisten ikke løses hurtigt muligt, kan det give anledning til flere uenigheder. Man kan begrænse skaderne ved at benytte sig af mediation. På den måde kan man i det mindste bevare et ordentligt naboskab ved at begrave stridsøksen. Det har selvfølgelig stor betydning, fordi fredelige forhold er noget, vi alle sammen sætter pris på. Desuden slipper man for en eventuel retssag, der kan være meget omkostningsfuld.