Inkasso

Gratis inkasso
Kan du scanne og maile os fakturagrundlaget og rykkerskrivelse 1, 2 og evt. 3? Så kan vores produkt ’Gratis Inkasso’, komme dig til glæde og gavn. Produktet indebærer, at du ikke betaler advokatudgifter, hvis ikke debitor kan betale. Kontakt os og hør nærmere.

Traditionel advokatinkasso
Har du få inkassosager, kan du benytte vores traditionelle advokatinkasso, som stadigvæk er ganske billig, og som kun koster inkassoomkostningerne, hvis skyldneren ikke kan betale, men som ikke koster noget, hvis skyldneren er i stand til at betale. Kontakt os og hør nærmere.

 

Læs mere om VQ Inkasso her og kontakt os for uddybning

Thomas Vang Christensen

Partner, Advokat (H)

Christian Quedens

Advokatfuldmægtig

Vi har sat kaffen over og er klar til at mødes med dig. Book her et uforpligtende møde:

Inkasso advokat

Har du brug for en inkasso advokat? Vi giver dig hurtig og sikker rådgivning. Det kan virke uoverskueligt at få sine penge, hvis skyldner ikke kan eller vil betale. Det kan vi hjælpe med. Du kan overlade din sag til os og så står vi får alle trin i processen.

Før du sender en faktura til inkasso, skal du selv have prøvet at inddrive gælden med et rykkerbrev, så skyldner/debitor har mulighed for at betale og får at vide, at en inkasso advokat nu overtager gældsinddrivelsen. Der skal gå mindst 10 dage fra afsendelsen af rykkeren, til at gælden kan overdrages til en inkasso advokat.

Vi har to muligheder: Gratis inkasso og traditionel inkasso.

Gratis inkasso er, hvis du har en enkelt sag. Så kan du scanne din faktura og rykkerskrivelser ind, og sende dem til os. Vi vil nu forsøge at inddrage gælden, og du skal kun betale, hvis din skyldner betaler. Hvis skyldner ikke betaler, betaler du heller ikke advokatudgifter til os.

Traditionel inkasso kan du benytte, hvis du har flere sager. Her betaler du kun advokatomkostningerne, som er lave, hvis skyldner ikke betaler, men det koster ikke noget, hvis skyldneren kan betale.

Hvis du vil høre nærmere, kan du booke et gratis rådgivningsmøde.

Inkassosager kan virke uoverskuelige. Der er forskellige muligheder at få dine penge på, og en inkasso advokat kan både hjælpe dig med at få et overblik over disse, og hjælpe dig konkret med at inddrive din gæld.

Hvis du ikke selv kan eller vil inddrive din gæld, kan du lade os gøre det for dig og bruge tiden på noget andet. Vi har en høj inddrivelsesrate, så du har gode chancer for at få dine penge. Vores proces ser sådan ud:

 1. Opretter sagen og gennemgår den sammen med dig.
 2. Kredittjekker skyldner i RKI og Debitorregisteret
 3. Opgør kravet med de forskellige gebyrer og renter
 4. Sender inkassobrev til skyldner
 5. Fremsender skyldnererklæring
 6. Retter telefonisk henvendelse til skyldner
 7. Administrerer eller opretter aftale om administration af afdragsordning
 8. Frivilligt forlig eller skyldnererklæring
 

Du skal ikke længere kontakte din skyldner, det gør vi for dig. Vi gennemfører hele inkassodelen omkostningsfrit for dig og får kun honorar, når skyldner betaler. Den indenretlige inkasso- og fogedretsdel koster et fast, lavt gebyr. Vi tager vores betaling gennem renter og gebyrer, så du får hele hovedstolen af den oprindelige faktura.

Dog er der det krav, at fakturaen skal være under seks måneder gammel. Du skal altså ikke lade der gå for lang tid, hvis skyldner ikke betaler eller reagerer, før du kontakter os. Er sagen over seks måneder gammel, kan vi hjælpe mod et honorar.

Vi behandler din sag gratis hvis:
 1. Fordringen er ubestridt (skyldner ikke er uenig i kravet)
 2. Skyldner ikke er under konkurs eller rekonstruktion(omlægning af virksomhed for at kunne betale sine kreditorer)
 3. Skylder var myndig, da gælden blev stiftet
 4. Du har sendt et inkassovarsel til skyldner
 5. Fakturaen er under seks måneder gammel

Der er to slags inkasso: Udenretlig inkasso og indenretlig inkasso.

Udenretlig betyder, ” “uden” at sagen kommer i retten”, og har ingen omkostninger for dig; hvis skyldner betaler, tager vi vores honorar fra gebyrerne, og du får hovedstolen.

Hvis skyldner ikke betaler gennem udenretlig inkasso, må sagen sendes i fogedretten. Det er dette, der er indenretlig inkasso. Indenretlig inkasso betyder “i retten”. For denne service tager vi et fast lavt honorar og for dette står vi for at:

 1. Udarbejde betalingspåkrav
 2. Opnå dom
 3. RKI-registrere skyldner
 4. Deltage i fogedretsmøderne og orientere dig om forløbet
 5. Gøre udlæg i skyldners aktiver
 6. Indfri/administrere afdragsordning

Vores salær er sammensat af de lovfastsatte gebyrer, inkassoomkostninger, mødesalær og renter. Hvis sagen er under overvågning består salæret yderligere af 25% af det inddrevne beløb. Her kan det altså ske, at du ikke helt får den fulde hovedstol, da gebyrer og moms kan komme til at gøre et indhug i hovedstolen.

Overvågning er, hvis skyldner erklærer sig insolvent i fogedretten. Så vil vi begynde at overvåge skyldner i en række offentlige registre, og sker der ændringer dér, der indikerer, at skyldner nu kan betale, helt eller delvist, tager vi sagen op igen.

Hvis skyldner er uenig i, at han skylder dig penge, kan vi bistå ved en tvist, så misforståelser kan blive afklaret.

Hvis du har lyst til at vide mere, tilbyder vi jævnligt kurser i inkasso, så du kan være forberedt på dine muligheder, hvis du skulle få brug for en inkasso advokat. Vores kurser er gratis, og her kan du få alt at vide om vores procedurer og stille de spørgsmål, du måtte have.

Vi tilbyder desuden rådgivning ved konfliktmægling, virksomhedstjek, førelse af retssag mm. indenfor alle erhvervsområder, så du kan have bedst mulig styr på din virksomhed og undgå inkassosager. Du kan altid kontakte os og få et gratis rådgivningsmøde og holde øje med vores hjemmeside for at se kommende kurser, for både virksomheder og private.