Fremtidsfuldmagt

Få Styr på fremtiden – Ingen kan spå om, hvad der sker i fremtiden, men du kan gøre dit til at sikre, at der bliver handlet efter dine ønsker, hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til det.

Det handler om at få lavet en fremtidsfuldmagt, som kan sættes i kraft engang i fremtiden, hvis du bliver syg eller på anden måde svækket og derved mister evnen til selv at varetage økonomiske og personlige forhold.

Du kan vælge at give fremtidsfuldmagten til én eller flere personer, som du selv peger på. Hvis fremtidsfuldmagten skulle blive aktuel, vil fuldmægtigen repræsentere dig og kunne handle på dine vegne.

Indhold i fremtidsfuldmagten
Ud over valg af fuldmægtig, skal du specificere, hvad fuldmagten skal gælde af dine økonomiske og personlige forhold. Økonomiske forhold kunne eksempelvis være salg af fast ejendom, indgåelse af lejekontrakt, betaling af regninger eller andre bankforretninger. Personlige forhold kan dreje sig om hjælpeforanstaltninger, fremtidig pleje og omsorg eller adgang til og oplysninger om helbredsoplysninger.

Krav til den fuldmægtige
Når vi skrev, at du frit kan vælge din fuldmægtige, er der dog det krav, at personen skal være fyldt 18 år på tidspunktet, hvor fremtidsfuldmagten bliver aktiveret, og at vedkommende i forvejen er i stand til at varetage egne forhold på fornuftig vis.

Du skal i sagens natur vælge en fuldmægtig, som du stoler på. Han eller hun har pligt til at anvende fremtidsfuldmagten i din interesse og overholde de retningslinjer, du angiver i fuldmagten.

Hvis fuldmagten også omfatter økonomiske forhold, skal fuldmægtigen holde din formue fuldstændigt adskilt fra sin egen. Det gælder dog ikke, hvis fuldmægtigen er ægtefælle eller samlever.

Sådan laves fremtidsfuldmagten
Fremtidsfuldmagten oprettes digitalt i et fremtidsfuldmagtsregister på Tinglysning.dk og underskrives med NemID. Efterfølgende har man seks måneder til at vedkende den for en notar.

Hvornår aktiveres fremtidsfuldmagten
Så længe du selv er i stand til at varetage dine forhold, ligger fremtidsfuldmagten passivt hen i registret, men skulle noget ændre sig, skal den aktiveres. Det kan for eksempel være på grund af demens, sygdom eller ulykke.

Ved dette tilfælde skal din fuldmægtige indgive en anmodning til Familieretshuset om at iværksætte fremtidsfuldmagten. Til det skal der også bruges en lægeerklæring, tro og love-erklæringer samt indbetales et gebyr på 900 kroner til Familieretshuset.

Du kan også selv bede Familieretshuset om, at din fremtidsfuldmagt bliver aktiveret, hvis du af den ene eller den anden årsag ikke længere ser dig i stand til at varetage beslutningerne.

Når Familieretshuset har vurderet, at fremtidsfuldmagten med rette kan sættes i kraft, bliver den tinglyst i Personbogen, og herefter bliver fuldmagten offentligt tilgængelig og træder i kraft.

Ophør
Fremtidsfuldmagten vil automatisk ophøre, hvis indehaveren kommer under værgemål eller dør.

Den ophører også, hvis den fuldmægtige selv kommer under værgemål, hvis en fremtidsfuldmagt oprettet af den fuldmægtige bliver aktiveret, eller hvis fuldmægtigen dør.

Tilsyn
Familieretshuset fører passivt tilsyn med fremtidsfuldmagterne, og der

kan indledes en tilsynssag, hvis den fuldmægtige ikke varetager dine interesser. Familieretshuset kan eksempelvis give den fuldmægtige pålæg om at føre regnskab eller undlade at foretage visse handlinger.

Endeligt kan du også vælge, at der skal føres privat tilsyn.

VQ Advokater kan hjælpe dig med at:

• Indholdet i fuldmagten stemmer overens med dine ønsker

• Indholdet overholder de gældende regler og kan iværksættes

• Klargøre fuldmagten til digital underskrift

 

Vil du vide mere, kontakt Michael eller Susanne for en uddybning.

Susanne Landbo Quedens

Partner, Advokat (L)

Michael Jacobsen

Partner, Advokat (L)

Vi har sat kaffen over og er klar til at mødes med dig. Book her et uforpligtende møde: