Fremtidsfuldmagt

Få Styr på fremtiden – Ingen kan spå om, hvad der sker i fremtiden, men du kan gøre dit til at sikre, at der bliver handlet efter dine ønsker, hvis du på et tidspunkt ikke selv er i stand til det.

Det handler om at få lavet en fremtidsfuldmagt, som kan sættes i kraft engang i fremtiden, hvis du bliver syg eller på anden måde svækket og derved mister evnen til selv at varetage økonomiske og personlige forhold.

Du kan vælge at give fremtidsfuldmagten til én eller flere personer, som du selv peger på. Hvis fremtidsfuldmagten skulle blive aktuel, vil fuldmægtigen repræsentere dig og kunne handle på dine vegne.

Indhold i fremtidsfuldmagten
Ud over valg af fuldmægtig, skal du specificere, hvad fuldmagten skal gælde af dine økonomiske og personlige forhold. Økonomiske forhold kunne eksempelvis være salg af fast ejendom, indgåelse af lejekontrakt, betaling af regninger eller andre bankforretninger. Personlige forhold kan dreje sig om hjælpeforanstaltninger, fremtidig pleje og omsorg eller adgang til og oplysninger om helbredsoplysninger.

Krav til den fuldmægtige
Når vi skrev, at du frit kan vælge din fuldmægtige, er der dog det krav, at personen skal være fyldt 18 år på tidspunktet, hvor fremtidsfuldmagten bliver aktiveret, og at vedkommende i forvejen er i stand til at varetage egne forhold på fornuftig vis.

Du skal i sagens natur vælge en fuldmægtig, som du stoler på. Han eller hun har pligt til at anvende fremtidsfuldmagten i din interesse og overholde de retningslinjer, du angiver i fuldmagten.

Hvis fuldmagten også omfatter økonomiske forhold, skal fuldmægtigen holde din formue fuldstændigt adskilt fra sin egen. Det gælder dog ikke, hvis fuldmægtigen er ægtefælle eller samlever.

Sådan laves fremtidsfuldmagten
Fremtidsfuldmagten oprettes digitalt i et fremtidsfuldmagtsregister på Tinglysning.dk og underskrives med NemID. Efterfølgende har man seks måneder til at vedkende den for en notar.

Hvornår aktiveres fremtidsfuldmagten
Så længe du selv er i stand til at varetage dine forhold, ligger fremtidsfuldmagten passivt hen i registret, men skulle noget ændre sig, skal den aktiveres. Det kan for eksempel være på grund af demens, sygdom eller ulykke.

Ved dette tilfælde skal din fuldmægtige indgive en anmodning til Familieretshuset om at iværksætte fremtidsfuldmagten. Til det skal der også bruges en lægeerklæring, tro og love-erklæringer samt indbetales et gebyr på 900 kroner til Familieretshuset.

Du kan også selv bede Familieretshuset om, at din fremtidsfuldmagt bliver aktiveret, hvis du af den ene eller den anden årsag ikke længere ser dig i stand til at varetage beslutningerne.

Når Familieretshuset har vurderet, at fremtidsfuldmagten med rette kan sættes i kraft, bliver den tinglyst i Personbogen, og herefter bliver fuldmagten offentligt tilgængelig og træder i kraft.

Ophør
Fremtidsfuldmagten vil automatisk ophøre, hvis indehaveren kommer under værgemål eller dør.

Den ophører også, hvis den fuldmægtige selv kommer under værgemål, hvis en fremtidsfuldmagt oprettet af den fuldmægtige bliver aktiveret, eller hvis fuldmægtigen dør.

Tilsyn
Familieretshuset fører passivt tilsyn med fremtidsfuldmagterne, og der

kan indledes en tilsynssag, hvis den fuldmægtige ikke varetager dine interesser. Familieretshuset kan eksempelvis give den fuldmægtige pålæg om at føre regnskab eller undlade at foretage visse handlinger.

Endeligt kan du også vælge, at der skal føres privat tilsyn.

VQ Advokater kan hjælpe dig med at:

• Indholdet i fuldmagten stemmer overens med dine ønsker

• Indholdet overholder de gældende regler og kan iværksættes

• Klargøre fuldmagten til digital underskrift

 

Vil du vide mere, kontakt Michael eller Susanne for en uddybning.

Susanne Landbo Quedens

Partner, Advokat (L)

Michael Jacobsen

Partner, Advokat (L)

Vi har sat kaffen over og er klar til at mødes med dig. Book her et uforpligtende møde:

Få styr på fremtiden med en fremtidsfuldmagt


Fremtiden er uvis. Ingen kender den. Vi kan spå om den og vurdere realistiske fremtidsscenarier, men til syvende og sidst er det kun helt sikkert, at vi alle skal dø en dag. Heldigvis kan man forberede sig på fremtiden, selvom den er ukendt. På denne måde er man bedre stillet, hvis forskellige situationer skulle opstå i fremtiden. Det kunne være en situation, hvor du ikke er i stand til at udtrykke dine krav og ønsker på forskellige juridiske områder.

Man kan sikre sig selv og sine ønsker i fremtiden ved hjælp af en fremtidsfuldmagt.
En fuldmagt er et dokument, hvor en juridisk person, hvilket kan være enten en privatperson eller en virksomhed, afgiver juridiske rettigheder til en anden person, som får retten til at tage beslutninger på personens vegne. En fuldmagt sikrer at dine krav og ønsker overholdes, selvom du ikke selv har mulighed for at være til stede. Fuldmagter anvendes ofte i vores dagligdag. Virksomheder giver ofte deres medarbejdere fuldmagt til at handle i situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at vente på bekræftelse fra personer højere oppe i systemet.
 
Med en fremtidsfuldmagt kan du sikre, at dine ønsker og krav til fremtiden overholdes i de situationer, hvor du ikke selv er i stand til at sikre overholdelsen af disse krav og ønsker. Fuldmagten vedrører oftest økonomiske og personlige forhold, som indgår i en fremtidsfuldmagt. Denne fuldmagt er juridisk bindende, og vi hjælper dig gerne med udformningen, så du er helt sikker på, at dine ønsker og krav på det personlige og økonomiske område overholdes, hvis du ender i en situation, hvor du ikke selv er i stand til at gøre dine krav gældende.
Du kan vælge at give fuldmagten til en eller flere personer, som du selv vælger. Med den fuldmagt kan disse personer sørge for, at dine krav og ønsker til økonomiske og personlige forhold overholdes i de tilfælde, hvor du ikke selv er i stand til at sikre dette.
Det eneste krav til den eller de personer, som varetager din fuldmagt er, at der er tale om en myndig person.
Du skal naturligvis vælge fuldmægtige, som du stoler på. En fremtidsfuldmagt giver den fuldmægtige et stort ansvar og en relativ stor magt. Ofte vil den fuldmægtige have råderet over din økonomi, fast ejendom og lignede.
Du vælger selv hvilke områder, som skal indgå i den fremtidsfuldmagt, som du fremstiller.
Hos VQ Advokater har vi lang erfaring på det juridiske område og kan derfor hjælpe dig med at fremstille en fuldmagt efter dine ønsker, hvor der ikke er tvetydighed omkring disse.
Vi har kontor i både København og Hillerød, hvor vi gerne inviterer dig på et uforpligtende møde, hvor vi kan rådgive dig om dine muligheder.

Hos VQ Advokater har vi samlet et hold af kompetente og erfarne advokater, som hver især har et juridisk område, som de har specialiseret sig indenfor. Vores mission er at skabe værdi for de personer, hvis interesser vi varetager. Juraen kan skabe værdi for de fleste, hvis man ved hvordan, de forskellige regler skal varetages. Og det gør vi hos VQ Advokater.
Vores hold af erfarne og dygtige advokater kommer nemlig hver især med lang erfaring i deres juridiske rygsæk.
Vi har stået for udarbejdelsen af mange fuldmagter og kan helt sikkert også hjælpe dig, når du ønsker at udarbejde en fremtidsfuldmagt.
Vi har sat kaffen over, i både Hillerød og København, så den er varm og velsmagende, når du har tid til et personligt vejledningsmøde, hvor vi giver dig overblik over dine muligheder i en given juridisk situation.
Hos VQ Advokater tager vi altid udgangspunkt i den enkeltes situation og sørger for at formidle det juridiske sprog, som kan være krævende for menigmand, så du forstår det. Der er altid punkter i den enkelte sag, som er unikke, og som giver særlige muligheder for lige netop dig. Meget går dog også igen, og her kan vores lange erfaring komme dig til gode.
Kontakt os i dag for et uforpligtende møde, hvor du hører mere om fordelene ved en fuldmagt til fremtidens situationer.
Hos VQ Advokater har vi lang erfaring med at skabe værdi for virksomheder og private ved at anvende lovgivningen til deres fordel. Dette kræver en indgående viden, som vi besidder, og denne viden kan også komme jeres virksomhed til gode.

Vi sørger for, at den fuldmagt, som vi udarbejder i samarbejde dækker de situationer, som fremtiden kan bringe. Vi har stor erfaring med udformningen af fuldmagter, og sørger for at alle relevante detaljer indgår, så dine ønsker fremstår så klare som muligt.
Fuldmagten oprettes digitalt på tinglysning.dk, som er en offentlig database for juridiske dokumenter. Man underskriver med NemID eller MitID og har efter underskrivelsen 6 måneder til at vedkende fuldmagten for en notar.
Så længe du selv er i stand til at varetage dine personlige og økonomiske forhold, vil fuldmagten ikke finde anvendelse. I tilfælde af sygdom, demens eller alvorlig tilskadekomst vil fuldmagten blive aktiveret og de fuldmægtige, som du har udvalgt, vil få råderet over dine forhold.
I praksis skal den fuldmægtige kontakte Familiehuset, som sørger for iværksætte fuldmagten. Her skal man bruge en lægeerklæring og en erklæring på tro og love. Der er et mindre gebyr i forbindelse med iværksættelsen af fuldmagten.
Familiehuset fører tilsyn med de fuldmægtige, og der kan indledes en tilsynssag, hvis de fuldmægtige ikke varetager dine interesser.
Hos VQ Advokater hjælper vi dig med indholdet i fuldmagten, så det passer til dine krav og ønsker. Vi sørger også for, at indholdet passer med reglerne på området, og vi gør fremtidsfuldmagten klar til underskrift.
Kontakt os i dag for uddybning, hvis det er nødvendigt.