Pas på værdierne i din virksomhed – få en plan for at gøre din virksomhed salgsklar!

Ejerskifte med 50% medfinansiering

VQ Advokater og Erhvervshusene tilbyder nu en UNIK mulighed for med 50 % medfinansiering at salgsmodne og optimere din virksomhed med henblik på ejerskifte. Tilskuddet er netop hævet til op til kr. 160.000,-. Deadline er i juni 2022.

Få det hele for det halve!

VQ Advokater samarbejder med Erhvervshusene og er valgt som rådgiver til forberedelse af ejerskifte af virksomheder.

Du har en UNIK mulighed for at få rådgivning til forberedelse af din virksomheds ejerskifte med Erhvervshusenes rådgiverpakker på kr. 50.000, hvor du får 50 % i tilskud.

VQ Advokater kan varetage rådgivningen som specialister inden for ledelse af ejerskifte og styring af økonomi i et ejerskifte. Hos os er du sikret fuld fortrolighed.

Der er to rådgiverpakker på hver op til kr. 50.000*. Pakkerne kan vælges hver for sig, men også samlet**:

Pakke 1 - Ledelse af et ejerskifte.

I denne pakke får du professionel og fortrolig rådgivning til, hvordan du bliver klar til at lede et ejerskifte, så både du og virksomheden kommer godt videre. En vigtig del af virksomhedens værdi er den viden, du sidder med som ejerleder. Rådgiveren kan hjælpe med at sikre, at den viden bliver tilgængelig for en køber.

Forløbet indeholder typisk:

  • Klarhed over dine forventninger og mål for et ejerskifte.
  • Hjælp til at beskrive din virksomhed og dokumentere dens værdi for potentielle købere.
  • Overvejelse og afklaring om forskellige købere, hvad enten det er et familiemedlem, en medarbejder, der måske overtager virksomheden gradvist, eller om du skal finde en køber udefra.
  • Plan for gennemførsel af et ejerskifte eller glidende ejerskifteforløb.

 

Forløbet skræddersyes til din og virksomhedens specifikke situation.

Priseksempel, excl moms:

Rådgivning 50.000
Refusion 25.000
Gebyr 2.500
Udgift kun 27.500

Pakke 2 - Økonomien i et ejerskifte.

I denne pakke gør du og din rådgiver virksomheden klar til ejerskiftet, hvor vægten er lagt på den økonomiske side af salget og din virksomhed.

Forløbet indeholder typisk:

  • Analyse af markedet for køberemner.
  • Afklaring om værdiansættelse i SMV-markedet.
  • Salgsprospekt for din virksomhed.
  • Glidende økonomiske ejerskiftemodeller.
  • Planlægning af forhandling med potentielle købere, så du får den bedst mulige salgsproces.
  • Forberedelse til, hvordan virksomheden kan afslutte en handel.

 

Forløbet skræddersys til din og virksomhedens specifikke situation. Rådgiveren gennemfører processen med dig som ejerleder og evt. udvalgte nøglepersoner i din virksomhed.

 

Priseksempel, excl moms:

Rådgivning 50.000
Refusion 25.000
Gebyr 2.500
Udgift kun 27.500

*Der er mulighed for, at få tilskud til omkostninger helt op til samlet kr. 320.000 dvs. tilskud på op til kr. 160.000.

** En pakke har en øvre ramme på kr. 50.000 – for to pakker kr. 100.00. Du betaler i første omgang selv din rådgiver og får efterfølgende 50 % af regningen dækket via Erhvervshuset. Der er et deltagergebyr på 5 % af det samlede rådgiverkøb. Man kan søge om et ekstra tilskud. Start derfor med et gratis kaffemøde hos os!

Din virksomhed skal opfylde enkelte betingelser for at kvalificere sig til tilskud, herunder at virksomheden har eksisteret i minimum tre år og, at virksomheden har 3-50 fuldtidsansatte.

Kontakt VQ Advokater for nærmere information og vejledning om, hvordan du kommer i gang med processen og praktikken omkring ansøgning om tilskud.

Vil du vide mere, kontakt Carsten Bo Løjborg eller Thomas Vang Christensen for en uddybning.

Carsten Bo Løjborg

Advokat (L)

Thomas Vang Christensen

Partner, Advokat (H)

Læs mere: