Ejeraftaler

Når flere driver virksomhed sammen, skal der være styr på aftalerne. En aftale mellem ejerne kaldes netop en ejeraftale, og den regulerer rigtig mange forskellige forhold, som er vigtige at få på plads. En god ejeraftale minimerer risikoen for stridigheder i og omkring selskabet. En god ejeraftale sikrer, at uenigheder håndteres på en god og værdig måde. En god ejeraftale er en forudsætning for et godt fælles ejerskab. Vi skaber merværdi. 

Vil du vide mere, kontakt Thomas eller Phillipp for en uddybning.

Phillipp Quedens

Partner, Advokat (H)

Thomas Vang Christensen

Partner, Advokat (H)

Vi har sat kaffen over og er klar til at mødes med dig. Book her et uforpligtende møde:

Der er ikke noget at sige til, at når man starter en virksomhed, så er man fuld af forventninger og optimisme. Man har et ønske om at tage verden med storm. Man tror fuldt og fast på, at de produkter og serviceydelser, man har tænkt sig at tilbyde, virkelig kan gøre en forskel for ens kunder. Derfor er det ikke underligt, at man kun fokusere på det positive. Det er også en rigtig god indstilling at have. For når man starter sin egen virksomhed, sker der så mange spændende ting i ens liv, at man ikke kan lade være med at glæde sig over, at man er nået så langt. Der er virkelig tale om en succeshistorie, der lige er begyndt. Hvis man ovenikøbet har valgt at starte virksomheden med en eller flere venner, så er der flere grunde til at glæde sig. Der er nogle, der ikke ser nødvendigheden af at lave en ejeraftale, fordi det er frivilligt at hyre en ejeraftale advokat til at udarbejde en ejeraftale. Men hvis man ikke ønsker at støde på nogle ubehagelige overraskelser, er det altid en god idé, at man engagerer en ejeraftale advokat. Her på siden kan du booke et uforpligtende møde med en kompetent ejeraftale advokat, som kan udarbejde en ejeraftale, der sikrer dine interesser.

 

Det siger selv sig, at man ikke starter et firma eller en virksomhed med hvem som helst. Som regel vælger man at starte en virksomhed med en kollega eller ven, man har kendt i en årrække. Derfor er der altid et stærkt forhold mellem parterne, hvis ikke der er et fortroligt venskab mellem dem. Det plejer at være sådan, at de involverede parter kender hinanden rigtig godt. Det betyder bl.a., at der er en meget stærk gensidig tillid til hinanden. Det gør sig gældende, uanset om der er tale om to eller flere parter. Det at starte en virksomhed kræver, at alle de involverede har en vished om, at den anden eller de andre også vil værne om ens interesser. Det er kun forventeligt, fordi et sådant partnerskab knytter de involveret tæt sammen. Det er rigtigt nok, at det drejer sig om et spændende forretningseventyr. Men der er også nogle meget personlige forhold på spil. Derfor kan det se ud til, at der ikke er behov for at inddrage en ejeraftale advokat. Men det kan skabe en del uvished senere hen.

 

Man engagerer ikke en ejeraftale advokat, fordi man ikke har tillid til sine partnere. En ejeraftale advokat udarbejder heller ikke en ejeraftale, fordi en eller flere af de involverede partnere går ud fra, at der vil være nogen, der på et tidspunkt vil svigte de andre. Nej, man laver en ejeraftale for at minimere risikoen for, at der senere hen opstår stridigheder i og omkring selskabet. Det er noget, der giver tryghed og skaber vished om, hvordan man bedst kan håndtere potentielle uenigheder. Som du kan høre, undergraver en ejeraftale ikke partnerskabet. En ejeraftale kan være med til at styrke det gode samarbejde, der allerede er mellem parterne. Eventuelle uenigheder vil nødvendigvis ikke opstå på grund af parternes ageren. Der kan fx være uventede forhold på markedet, som kan skabe nogle vanskelige omstændigheder. Men fordi man allerede har en ejeraftale, så er der ikke grund til at bekymre sig, da der er vished og klarhed omkring ejerforholdene.

Hos os kan du finde en erfaren og kompetent ejeraftale advokat, der kan udarbejde en ejeraftale, hvor man nedfælder alle de retningslinjer, der skal regulere virksomhedens ejerskab. I ejeraftalen kan man fx skitsere, hvordan potentielle uenigheder skal løses, og hvilken procedure man vil følge, hvis en ejer ønsker at sælge sin andel. Det er altid tilrådeligt, at man laver en detaljeret ejeraftale ved etablering af et IVS- eller ApS-selskab. På den måde sikrer man, at alle parter er enige om aftalens vilkår, inden virksomheden er i drift. Hvis man vælger at gøre det efterfølgende, kan det skabe uheldige konflikter mellem ejerne. Derfor er det altid en god idé, at ejerforholdene bliver aftalt i god tid. Det kan nemlig være med til at forebygge unødige stridigheder.

 

Ejerne kan vælge at tage højde for forskellige forhold i aftalen, alt efter hvad de synes, er mest hensigtsmæssigt. Men der er nogle punkter, man altid skal have med. Et punkt, der er væsentligt at tage med, har at gøre med virksomhedens kapital. Det er enorm vigtigt, at man beskriver, hvordan selskabskapitalen er fordelt blandt ejerkredsen og hvordan man forholder sig til en potentiel kapitalforhøjelse fra en ny kapitalejer. Noget andet, der har stor betydning, er de vilkår, der vedrører ledelse og beslutningsret. I dette punkt afgør man, hvem der skal sidde i virksomhedens ledelse og træffe visse beslutninger. Man vælger hvem det er, der har beslutningsret og på hvilke områder. Derudover kan det være gavnligt at aftale, om der skal være en beslutningstager eller flere, når man skal træffe visse beslutninger. Det kan sikre, at der er en god fordeling af de forskellige ansvarsområder efter ledernes spidskompetencer. Det siger sig selv, at det kan bidrage til, at virksomheden bliver drevet på bedste vis.

 

Man kan også indføre en forkøbsret, hvor man aftaler, at andre ejere får fortrinsret til at opkøbe den andel, der tilhører den ejer, der vælger at forlade virksomheden. Det kan sikre, at den ønskede organisationsstruktur bliver bevaret. Man kan også indføje en medsalgsret og en medsalgspligt, hvis det ønskes. Man bør også aftale, hvordan og hvornår udbetalingen af udbytte til ejerne skal ske.