Onsdag 26. maj kl. 09:00

Inkassokursus

Hvordan kan vi undgå tab på vores debitorer?

Tab på debitorer kan minimeres hvis håndteringen af tilgodehavender optimeres. Der skal ofte ikke så meget til, og ved at deltage i vores GRATIS kursus om inddrivelse af fordringer og inkasso bliver du/I klædt på til at minimere tabet på debitorer.

På vores GRATIS kursus vil vi blandt andet gennemgå følgende:

  • Hvad kan vi som virksomhed selv gøre for at minimere tabet på debitorer?
  • Hvilke processer kan man med fordel etablere?
  • Hvilke gebyrer (rykkergebyr, inkassogebyr, inkassoomkostninger, kompensationsgebyr mv.) har vi ret til at påligne debitorerne?
  • Fra hvornår og hvor meget kan der kræves i rente?
  • Hvornår forældes et tilgodehavende?
  • Hvornår er det rigtige tidspunkt i forløbet at overdrage sagen til inkasso hos VQ Advokater?
  • Hvad indebærer GRATIS inkasso hos VQ Advokater?
  • Hvordan forløber en inkassosag hos VQ Advokater?
  • Hvem betaler omkostningerne ved retslig inkasso?

 

Herudover vil der være rig lejlighed til at stille spørgsmål for alle deltagere.

Deltag i vores inkasso kursus, det betaler sig.

Vi skaber værdi.