Torsdag 8. april kl. 17:00

GDPR (online)

Hvad betyder EU persondataforordningen for din virksomhed og hvordan skal I forholde jer?

På kurset får du indblik i hvad dette betyder for din virksomhed, herunder hvordan du bør forholde dig til forordningens krav, og hvordan disse implementeres i praksis.

Deltag derfor i vores GRATIS kursus og få afklaret, om du/I har behov for at få gjort noget ved GDPR i din virksomhed

På dette kursus får du et overblik over de nye og skærpede krav i EU Persondataforordningen således, at du er bedre klædt på til at starte arbejdet med persondatabeskyttelse. Du får gennemgået de vigtigste områder og regler i persondataforordningen. Denne gennem-gang vil tage udgangspunkt i det juridiske grundlag og kravene fra forordningen, og efterfølgende vil det blive diskuteret, hvordan disse krav kan operationaliseres, herunder praktiske værktøjer, der er tilgængelige som hjælp til implementeringsprocessen.

Kurset er relevant for dig som virksomhedsejer, samt for den person, der har ansvaret for at sikre, at forordningens krav er implementeret i virksomheden samt overvåge, at dette overholdes.

På vores GRATIS kursus vil vi blandt andet gennemgå følgende:

• Reglerne – i dag og i fremtiden
• De vigtigste områder og regler i forordningen
• Overførsel af data
• Den registreredes rettigheder
• Sanktioner og bøder
• Sikkerhed og sikkerhedsbrud
• Dokumentation
• Kontrol, risikostyring og konsekvensanalyser
• Hvordan skal du som virksomhedsejer forholde dig i praksis?

Herudover vil der komme eksempler på konkrete værktøjer til at implementere de processer, de juridiske krav stiller, samt hvordan du skal forholde dig til de lovmæssige dokumentationskrav.

Deltag i vores kursus om GDPR, det betaler sig.

Vi skaber værdi.

OBS! Dette kursus afholdes online.