Torsdag 6. maj kl. 17:00

Bestyrelsesansvar i Ejer- og Andelsboligforeninger

Sidder du i en frivillig bestyrelse i en boligforening eller grundejerforening og er du i tvivl om hvad du skal være opmærksom på i denne funktion, så kan du blive klædt på til opga-ven ved at deltage i dette kursus.

Deltag derfor i vores GRATIS kursus og få afklaret, om du/I har behov for at få strukturere arbejdet i foreningen anderledes eller om I er sikret mod ansvarspådragende fejl.

På vores GRATIS kursus vil vi blandt andet gennemgå følgende:

• ”Den gode bestyrelse”
• Nem og sikker afvikling af bestyrelsesmøder
• Hvilke kompetencer har bestyrelsen?
• Undgå ansvarssager og klarlæg forsikringsforhold
• Hvordan sikrer man at foreningen er veldrevet og hvilke digitalløsninger findes der til om-rådet
• GDPR – Hvad betyder det for foreningerne?
• Vedligeholdelsesplan – er det en grund til det og hvad bruger man den til?
• Bedre kommunikation med foreningens medlemmer
• Udnyt samarbejdet med administrator

Vi vil komme med eksempler på konkrete ansvarssager, samt værktøjer til at håndtere bestyrelsesarbejdet bedst muligt. Der vil også være skabeloner, som husorden, forret-ningsorden, vedligeholdelsesplan,

Deltag i vores kursus til foreningsbestyrelser, det betaler sig.

Vi skaber værdi.