Tirsdag 29. juni kl. 17:00

Arv, Testamente og Fremtidsfuldmagter

Har du sikret dine nærmeste bedst muligt, uanset om det drejer sig om dødsfald eller alvorlig sygdom/ulykkestilfælde, som gør, at man ikke er i stand til at disponere selv?

Arv og testamente:

Arveloven bestemmer hvem, der arver når vi falder bort. I de fleste tilfælde fører arveloven dog ikke til det optimale resultat, idet arvelovens bestemmelser ikke tager højde for de mange forskellige familiekonstellationer, der er hyppigt forekommende i dag. Vi oplever dagligt, at mange mennesker er af den opfattelse, at de ikke har brug for testamente, hvilket imidlertid ofte viser sig at være en forkert antagelse.

Deltag derfor i vores GRATIS kursus og få afklaret, om du/I har behov for at få oprettet et testamente.

Vi gennemgår kort arvelovens regler på en let forståelig måde. Derefter gennemgår vi en række cases, baseret på forskellige familiekonstellationer. Ugifte samlevende uden og med børn (vores/mine/dine), ægtefæller uden og med børn (vores/mine/dine) samt enlige uden og med børn.

Vi gennemgår også reglerne for uskiftet bo.

Udover arvens fordeling kan man med fordel træffe bestemmelse om en række andre væsentlige forhold når man opretter testamente. Vi gennemgår også disse muligheder, herunder bestemmelser om særeje, båndlæggelse, børnetestamente, velgørenhed mv.

Reglerne for udbetaling af pensionsmidler og forsikringssummer i tilfælde af dødsfald har gennem se seneste år fået større og større betydning, da disse midler i dag udgør en større andel af opsparede midler end tidligere, hvorfor også disse regler gennemgået.

Fremtidsfuldmagter:

Siden efteråret 2017 har det været muligt at oprette fremtidsfuldmagter, der har til formål at sikre, at nogen kan tage over og disponere på ens vegne, hvis man selv er ude af stand til det, for eksempel på grund af sygdom eller ulykkestilfælde. Alle, uanset alder, kan komme i en sådan situation, hvorfor vi anbefaler alle at få oprettet en fremtidsfuldmagt.

  • På vores GRATIS kursus gennemgår vi reglerne for oprettelse af disse fremtidsfuldmagter, herunder
  • Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?
  • Hvem kan indsættes som fuldmægtig/fuldmægtige?
  • Hvordan opretter man en fremtidsfuldmagt?
  • Hvad kan en fremtidsfuldmagt indeholde bestemmelser om?
  • Hvilke pligter har fuldmægtigen/fuldmægtigene?
  • Hvordan aktiveres en fremtidsfuldmagt?
  • Hvordan er fremtidsfuldmagtens forhold til andre typer af fuldmagter?

 

Kom til vores GRATIS kursus og arv, testamente og fremtidsfuldmagter, det betaler sig.

Vi skaber værdi.